fbpx

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

 

La Responsabilitat Social Corporativa engloba totes aquelles iniciatives i compromisos, per part de les empreses, que contribueixen a la millora social, econòmica i mediambiental i que van més enllà del seu focus de negoci.

El nostre objectiu és integrar en la gestió interna de l'empresa valors de Responsabilitat Social Corporativa com la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència, el compromís i el respecte.

 

¿Per què RSC?


Ser una empresa socialment responsable té molts beneficis.

 
 • Millora la seva imatge i reputació, i la relació amb els seus grups d'interès, permetent crear oportunitats de comunicació i posicionament el mercat.
 • Genera noves oportunitats comercial i avantatges competitius.
 • Afavoreix la fidelització de la seva clientela.
 • Contribueix al desenvolupament sostenible.
 • Consolida la cultura corporativa.
 • Millora el clima laboral.
 • Minimitza riscos.
 • Ofereix un valor afegit.

En línia amb el marc legal

 

Els nostres serveis


Des de Criteria aportem els instruments de gestió necessaris per a que l'empresa sigui responsable en tots els aspectes, donant lloc a una organització d'èxit, sostenible i eficient.

 
Consultoria en RSE
 • Implantació de Sistemes de Gestió Ètica y Responsabilitat Social: SGE 21 (Forética), SA8000, EFR, RS10, ISO2600, etc.
 • Elaboració d'informes no financers, segons les noves exigència de la Comunitat Europea.
 • Elaboració de Memòries de Gestió Responsable: memòries de sostenibilitat, informes de triple balanç, memòries d'excel·lència en la gestió, informes i auditories socials, elaboració d'indicadors d'impacte social econòmic i mediambiental de forma integrada.
 • Elaboració de codis de conducta.
 • Integració de l'acció social i responsable, en el model de gestió de l'exel·lència empresarial.
 • Programes corporatius, amb productes i/o amb empleats/des.
 • Elaboració de Plans Estratègics en Responsabilitat Social.
 • Realització de diagnòstics i auditories tant en client com en la seva cadena de subministraments.
 • Recolzament en la gestió i interacció amb grups d'interès.
Consultoria en posicionament de Marca Sostenible
 • Elaboració d'informes i diagnòstics sobre RSE per a empreses i organitzacions no gubernamentals que vulguin posicionar la seva marca/reputació en termes de Responsabilitat Social i Sostenibilitat.
 • Assessorament en campanyes publicitàries de Responsabilitat Social i Sostenibilitat d'empreses i organitzacions.
 • Realització d'estudis i benchmarking relacionats amb la RSC.
Formació
 • Formació en sistemes de gestió de la qualitat.
 • Formació en la gestió per valors.
 • Formació en RSE.
 • Outdoors sostenibles.