fbpx

Àmbit salut

 

Els recursos de salut personals en l'ambient de treball.

  • Programes de promoció de la salut: individualitzats, col·lectius, basats en patologies, interns i externs a l'empresa.
  • Programes de promoció de benestar emocional.
  • Programes de promoció de benestar físic.
  • Programes de promoció de benestar social.
  • Campanyes mèdiques per la plantilla.
  • Disseny i impartició de tallers que promocionen el benestar i la salut de les persones treballadores: nutrició, esport, mindfulness, son, gestió de l'estrès, autoconfiança, coaching, etc.
  • Potenciar els reconeixements mèdics amb el servei mèdic intern o aliè en prevenció de riscos laborals.
  • Recolzament al desenvolupament de serveis de salut ocupacional.
  • Mesures de salut cap a la rehabilitació de persones de la plantilla als seus llocs de treball després de baixes de llarga durada.

La Xarxa Europea de Promoció de la Salut al Treball (European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP) defineix la promoció de la salut al lloc de treball com "ajuntar els esforços combinats dels empresaris, els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones al lloc de treball". Aquesta definició es basa en la Declaració de Luxemburg (1997) elaborada pels membres de la ENWHP. Descriu la promoció de la salut al lloc de treball como "una estratègia empresarial moderna que aspira a la prevenció dels riscos professionals (incloent enfermetats relacionades amb el treball, accidents, lesions, malalties professionals i estrès) i augmentar la capacitat individual de la població treballadora per mantenir la seva salut i qualitat de vida.