fbpx

Àmbit físic

 

La salut i la seguretat relatives a l'ambient físic de treball.

  • Avaluació de riscos del lloc de treball.
  • Factors de seguretat.
  • Factors químics.
  • Factors físics: ambient tèrmic, lumínic i acústic.
  • Factors ergonòmics: qualitat del lloc de treball i qualitat de l'aire interior.
  • Factors biològics.
  • Factors associats a l'energia.
  • Factors de l'entorn on es troba l'empresa: higiene dels espais, espais de treball.