fbpx

Virtual Call Trainer

L'eina més efectiva per formar agents de call-center

El Virtual Call Trainer és un simulador de trucades per l'entrenament d'agentes de call center que ofereix una formació completament adaptada i amb casos reals propis de l'empresa, reduïnt el temps de formació i els riscos a l'afrontar un client final.

Permet realitzar i mesurar automàticament:

 • el coneixement dels processos de treball,
 • la capacitat de dirigir la trucada (seguir els passos lògics amb l'argot adequat),
 • y la captura de la informació necessària i familiarització amb el software de gestió propi de l'empresa.
 

Per a qui és el Virtual Call Trainer


Icono de auriculares
Departaments de call center
Icono de grupo
Número elevat de gestors/es
Icono de pizarra
Formacions periòdiques i contínues
Icono de rotación
Alt nivell de rotació
 

Funcionalitats


 

Interacció amb un bot amb Intel·ligència Artificial

Reconeixement de veu

Emulació del software de gestió de l'empresa associat a la captura de dades

Exercicis de simulació i anàlisi de trucades

Avaluació dels nous agents i autoavaluació i avaluació de formadors (informes)

Indicadors d'èxit del programa


Soluciona problemes comuns


 • Problemes amb l'ordre i la direcció de la trucada.
 • Inseguretat en la conversació i amb el maneig de les aplicacions.
 • Dificultat d'unificar l'atenció al client amb la captura de les dades.
 • Dubtes a l'hora de localitzar la informació i reflexar-la en l'aplicació.
 • Poc domini de l'argot habitual de la companyia.
 • Carències greus en l'acompliment dels ítems de qualitat.

Evita conseqüències negatives


 • Mala atenció al client.
 • Imatge negativa.
 • Incidències i reclamacions.
 • Publicitat negativa.
 • Possibilitat de pèrdua de clients directa i indirectament.