fbpx

Selecció de personal

 

Som especialistes en la cerca de perfils de comandaments intermedis i perfils tècnics.

Vull els millors perfils
 

Com a empresa especialitzada a oferir serveis relacionats amb la gestió de persones, coneixem la importància del factor humà en les organitzacions.

És per això que proposem un servei de selecció basat en la professionalitat i la creació d'una experiència motivadora i positiva des del moment previ a la incorporació en plantilla de l'organització, amb l'objectiu d'atraure a la persona més idònia per al lloc i garantint que les competències i habilitats necessàries són cobertes per la persona seleccionada.

Avantatges


Fases del procés


 
1
Definició del lloc de treball
Anàlisi i definició del lloc juntament amb l'empresa client.
 
2
Reclutament
Investigació de perfils, xarxa de contactes, publicació en el portal de feina de Criteria...
 
3
Valoració de candidatures
Filtrat de currículums, entrevistes telefòniques i personals, informe de competències i motivacions.
 
4
Entrega de candidatures
Es proposen 4 candidatures finalistes del procés, incloent currículum i informe competencial.
 
5
Entrevistes
Es coordinen les reunions entre l'empresa client i les persones finalistes.
 
6
Seguiment
Al cap de 6 mesos de la incorporació certifiquem que s'hagin cobert les expectatives d'ambues parts.
 
Vull els millors perfils