fbpx

Política de qualitat ISO 9001

 

La direcció i l'equip de Criteria (Criteria Recursos Humanos, S.L. i Runtos, S.L.) dediquen tots els seus esforços a:

  • L'organització d'accions formatives de qualitat, la consultoria i l'elaboració de Plans d'Igualtat, que permetin el desenvolupament dels Recursos Humans de de les nostres empreses clients, i la capacitat professional en situacions d'atur a nivell nacional.
  • Oferir solucions globals de gestió d'ajudes, concursos i subvencions que permetin el desenvolupament de projectes orientats a la formació i als Recursos Humans de les nostres empreses clients.

Considerem que el nostre servei de qualitat es basa en el fet que:

  • Cerca, informa i proposa als nostres clients ajudes i subvencions que convoquen diferents organisme públics i privats.
  • Planifica i organitza en base a una detecció de necessitats foramtives i l'establiment d'objectius de millora.
  • Respon a las necessiats organitzatives de cada empresa client, adaptant-se al seu calendari i disponibilitat de desplaçament.
  • Ofereix solucions a qualsevol imprevist que pugui sorgir.
  • S'adapta a la cultura de l'empresa contratant.
  • satisfà tant a l'empresa com a l'alumnat.

Com a mostra de la nostra millora contínua, Criteria incorpora l'empresa Runtos, S.L. per oferir un servei més proper a la nostra clientela de la resta del territori nacional.

En aquest sentit, és una via important de millora dels nostres serveis el manteniment d'una comunicació fluïda i contínua amb les nostres empreses clients, valorant en tot moment la satisfacció, tant dels resultats de la formació com dels nostres serveis en general.

L'equip de les empreses de Criteria vetlla per l'actualització constant dels seus coneixements i la innovació en l'àmbit legal i tecnològc, com a mitjà per adaptar els nostres serveis a les necessitats i exigències de millora contínua de les persones usuàries d'aquests. Aquest objectiu també comporta la creació d'una xarxa d'agents col·laboradors, docents freelance i centres de formació, capaços de garantir un bon servei i la màxima qualitat, atenent als seus requisits legals i reglamentaris que ens apliquin.

És el nostre objectiu de millora contínua oferir un servei en solucions globals que inclogui, a més dels serveis actuals, la creació d'un sistema que ens permeti avançar-nos a les necessitats de la nostra clientela.

Criteria vetlla per a que les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produïr-se en els processos, eliminant tot el possible els mateixos i reduïnt els avaluats. A més, som respectuosos amb el medi ambient, ja que reduïm al mínim la producció de residus per conservar els recursos.

La Direcció vol manifestar a la seva plantilla, clientela, usuaris i empreses proveïdores, a través d'aquest document, el seu convenciment de que la qualitat és un factor clau en la millora de l'empresa i ha de ser assumida, amb responsabilitat, per totes les persones, començant per la Direcció.

Mònica Sànchez Valera
Directora General