fbpx

Política de Privacitat

 

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d'aquest lloc web és:

Criteria Recursos Humanos, S.L. (en endavant, “Criteria”), amb domicili a C/Tuset, número 19, 2a planta, 08006 - Barcelona (Espanya), i correu electrònic de contacte info@criteria.es.

Les dades personals facilitades a Criteria es faran servir per:

  1. Atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previsto.
  2. Mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de Criteria. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en que l'Usuari retiri el seu consentiment. Si l'Usuari consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte al lloc web.
  3. En cas d'enviament de curriculum mitnjançant aquest lloc web les dades facilitades per l'Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud de feina i, en el seu cas, permetre-li optar a un lloc de treball a Criteria. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l'Usuari revoqui el seu consentiment o passats 24 mesos des de la seva recepció.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l'usuari sigui una persona física, el consentiment i/o l'execució del contracte quan la persona interessada sigui part del mateix, i b) quan l'usuari representi una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l'interès legítim. En aquest últim cas, l'usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d'aquesta clàusula.

Les dades podran comunicarse als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals. A més, podran comunicarse a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniquesi ofimàtica on-line, hosting, serveis SaaS com CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. Criteria podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats als Estats Units d'Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea (Decisió d'execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

La persona interessada podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@criteria.es o bé mitjançant escrit dirigit a Criteria, C/Tuset, número 19, 2a planta, 08006 Barcelona (Espnya). En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l'Usuari té dret a retirar dit consentiment en qualsevol moment. La persona interessada tindrà dret a presentar reclamació davant de l'autoritat de control.