Participamos en la jornada de networking del Programa Làbora