fbpx

Certificats de Professionalitat

Què són els Certificats de Professionalitat?


Els Certificats de Professionalitat (CP) són una titulació oficial que serveix per acreditar competències professionals en determinades àrees. Tenen validesa en tot el territori espanyol i són emesos pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o per les entitats competents en cada Comunitat Autònoma.

Acreditarse d'un CP suposarà incrementar sustancialment el currículum professional ja que, al ser una titulació oficial, es valorará oficialment davant de processos de selecció de les administracions públiques i davant de l'empresa privada.


 

Homologacions


Les instal·lacions de Criteria disposen de la corresponent homologació per impartir els següents Certificats de Professionalitat.

 
Administració i gestió
 • Gestió integrada de Recursos Humans (ADGD0208)
 • Creació i gestió de microempreses (ADGD0210)
 • Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (ADGG0308)
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)
 • Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (ADGD0108)
 • Assistència en la gestió dels procediment tributaris (ADGD0110)
 • Assistència a la direcció (ADGG0108)
 • Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208)
 • Operacions de grabació i tractament de dades i documents (ADGG0508)
 • Finançament d'empreses (ADGN0108)
 • Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades (ADGN0110)
 • Comercialització i administració de productes i serveis financers (ADGN0208)
 • Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars (ADGN0210)
Comerç i màrqueting
 • Trànsit de mercaderies per carretera (COML0109)
 • Trànsit de viatjers per carretera (COML0111)
 • Organització del transport i la distribució (COML0209)
 • Gestió i control de l'aprovisionament (COML0210)
 • Gestió comercial i financera del transport per carretera (COML0211)
 • Màrqueting i compravenda internacional (COMM0110)
 • Assistència a la investigació de mercats (COMM0111)
 • Gestió de màrqueting i comunicació (COMM0112)
 • Gestió comercial inmobiliària (COMT0111 )
 • Control i formació en consum (COMT0311)
 • Organització i gestió de magatzems (COML0309)
 • Atenció al client, consumidor o usuari (COMT0110)
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional (COMT0210)
 • Gestió comercial de vendes (COMT0411)
Informàtica i comunicacions
 • Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió (IFCD0111)
 • Programació amb llenguatges orientat a objectes i bases de dades relacionals (IFCD0112)
 • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (IFCD0210)
 • Sistemes de gestió d'informació (IFCD0211)
 • Gestió de xarxes de veu i dades (IFCM0310)
 • Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions (IFCM0410)
 • Seguretat informàtica (IFCT0109)
 • Operació de xarxes departamentals (IFCT0110)
 • Operació de sistemes informàtics (IFCT0210)
 • Administració de serveis d'internet (IFCT0509)
 • Programació de sistemes informàtics (IFCT0609)
 • Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (IFCT0610)
 • Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110)
 • Sistemes microinformàtics (IFCT0209)
Serveis sòcioculturals i a la comunitatd
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208)
 • Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)
 • Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes (SSCE0212)
Administració i gestió
 • Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (ADGD0108)
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris (ADGD0110)
 • Gestió integrada de recursos humans (ADGD0208)
 • Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)
 • Assistència a la direcció (ADGG0108)
 • Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208)
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (ADGG0308)
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)
 • Operacions de gravació i tractament de dades i documents (ADGG0508)
 • Finançament d'empreses (ADGN0108)
 • Anglès: gestió comercial (ADGX01)
 • Anglès: atenció al públic (ADGI01)
 • Anglès financer (ADGF01)
Comerç i màrqueting
 • Trànsit de mercaderies per carretera (COML0109)
 • Trànsit de viatjers per carretera (COML0111)
 • Organització del transport i la distribució (COML0209)
 • Gestió i control de l'aprovicionament (COML0210)
 • Gestió comercial i financera del transport per carretera (COML0211)
 • Organització i gestió de magatzems (COML0309)
 • Màrqueting i compravenda internacional (COMM0110)
 • Assistència a la investigació de mercats (COMM0111)
 • Gestió de màrqueting i comunicació (COMM0112)
 • Atenció al client, consumidor o usuari (COMT0110)
 • Control i formació en consum (COMT0311)
 • Gestió comercial de vendes (COMT0411)
Arts gràfiques
 • Disseny de productes gràfics (ARGG0110)
Informàtica i comunicacions
 • Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110)
 • Sistemes de gestió d'informació (IFCD0211)
 • Administració de serveis d'internet (IFCT0509)
 • Programació de sistemes informàtics (IFCT0609)
 • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web (IFCD0210)
 • Programació de sistemes informàtics (IFCT0609)
Serveis sòcioculturals i a la comunitat
 • Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208)
 • Docència per a la formació professional per a l'ocupació (SSCE0110)
 • Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes (SSCE0212)