Formació Programada per les Empreses, avantatge per al creixement empresarial