fbpx

Avís Legal

 

1. Dades identificatives
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'artícle 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l'empresa titular del domini web es Criteria Recursos Humanos, S.L. (en endavant Criteria), amb domicili a efectes al carrer Tuset, número 19, 2a planta, 08006 Barcelona, número de C.I.F. B62278783. Correu electrònic de contacte info@criteria.es i telèfon 932 652 677.

2. Usuaris
L'accés i/o ús d'aquest portal de Criteria atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions General d'Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3. Ús del portal
www.criteria.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a internet pertanyents a Criteria o als seus llicenciadors als que l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat d'ús del portal. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discusió o grups de notícies) que Criteria ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-lo servir per (i) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xanòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemas físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Criteria es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatorias, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Criteria no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines e participació.

4. Protecció de dades
Criteria compleix amb les directives del Regalemtn UE 2016/679 de protecció de dades personal i altri normativa vigent en cada momento, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personal de l'usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, Criteria informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electròmic i li sol·licitarà els seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial
Criteria per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els dret de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, audio, video, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Criteria o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut d'allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Criteria. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Criteria. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Criteria.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat
Criteria no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguéssin ocasionar, a títol enunciatiu: error o omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions
Criteria es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentat o localitzats al seu portal.

8. Enllaços
En el cas de que a www.criteria.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, Criteria no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas Criteria assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algún enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplada, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d'internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió
Criteria es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferta sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un ternet, a aquells usuaris que incompleixin amb les presents Condicions Generals d'Ús.

10. Generalitats
Criteria perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com de qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada
Criteria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents mentre estiguin degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Criteria i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sometrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís Legal redactat seguint el Model d'Avís Legal web d'Espanya.